Nederlandse School Berlijn

De Stichting NTC in Berlijn is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) als school voor primair onderwijs (PO). Als zodanig vallen wij onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs en krijgen elke vier jaar een inspectiebezoek, waarbij de kwaliteit van de school onder de loep wordt genomen.