Nederlandse School Berlijn

Hartelijk welkom op de website van de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Berlijn.

De Stichting Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in Berlijn is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) als school voor primair onderwijs (PO). Onze school staat onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs en wij krijgen elke vier jaar een inspectiebezoek, waarbij de kwaliteit van de school onder de loep wordt genomen.

De Stichting NTC in Berlijn verzorgt sinds 1993 Nederlandse taal- en cultuurlessen voor Nederlandstalige kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Het leerlingenaantal is de afgelopen zes jaar gegroeid van 45 leerlingen in het schooljaar 2008-2009 naar 109 dit schooljaar. Er zijn acht leerkrachten aan de school verbonden en er wordt les gegeven op twee locaties: de Comenius Schule in Berlijn-Wilmersdorf en de Elisabeth-Abegg-Grundschule in Prenzlauer Berg.
Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het basisonderwijs in Nederland, en ervoor te zorgen dat bij eventuele terugkeer naar Nederland/België de kinderen een zo goed mogelijke aansluiting hebben. In tegenstelling tot veel andere NTC-locaties wereldwijd is het merendeel van onze leerlingen op permanente basis in Berlijn, zij gaan naar onze school om contact met de Nederlandse taal en cultuur te houden of te versterken.
Wij bieden geen volledig dagonderwijs. Onze leerlingen gaan naar een Duitse of internationale dagschool en komen één middag in de week naar de Nederlandse school. Per jaar wordt er 120 uur lesgegeven. Naast Nederlandse taal, geschiedenis en aardrijkskunde biedt de Nederlandse school Nederlandse cultuur, door het vieren van Koningsdag en Sinterklaas, en het organiseren van thematische excursies.